آخرین به روز رسانی

7 اکتبر 2023

سازمان مطبوع

نامعلوم

جنسیت

مرد

قومیت

نامعلوم

مذهب

نامعلوم

استان

نامعلوم

شغل

خبرنگار

حکم دادگاه

نامعلوم

وضعیت

آزاد شده

مقام تعقیب کننده

نامعلوم

اتهام

نامعلوم

سامان غزالی آزاد شده

سامان غزالی روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست روز ۳ مهر ۱۴۰۱ و در پی اعتراضات به کشته شدن «مهسا امینی» به دست نیروهای گشت ارشاد در مهاباد بازداشت شد.

سامان غزالی پس از احضار بە ادارە اطلاعات، بازداشت شد. بنا به گزارش‌ بی بی سی فارسی، او چند روز قبل از دستگیری در گفت‌وگوی کوتاهی با دویچەوله فارسی در مورد اعتصاب‌های صورت گرفتە در شهرهای کردنشین اظهار نظر کردە بود. 

‎گفته می‌شود آقای غزالی توسط نهادهای امنیتی مهاباد بازداشت شدە بود بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شده است. ‎یکی از نزدیکان آقای غزالی بە بی بی سی  فارسی گفته کە او از دو روز پیش از مهاباد بە ارومیە منتقل شدە و از زمان انتقال دست بە اعتصاب غذا زدە است. ‎آقای غزالی کە در مورد اعتراضات بە قتل مهسا امینی اطلاع رسانی می‌کرد. ‎او در سال ١٣٩٩ بە اتهام «تبلیغ علیە نظام » پس از سە ماە بازجویی در بازداشگاە ادارە اطلاعات ارومیە بە دو سال حبس محکوم شدە بود. او پس از ٩ ماە حبس با عفو قوە قضائیە آزاد شدە بود. ‎از زمان کشته شدن مهسا امینی صدها فعال مدنی در ایران بازداشت شدەاند. 

پس از این خبرگزاری هرانا شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۱، اعلام کرد آقای غزالی، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. براساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

همچنین هرانا آخر آذر ۱۴۰۱ خبر داد که آقای غزالی با  اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به هشت ماه حبس و یک سال ممنوعیت از روزنامه نگاری محکوم شد. با این حال مشخص نیست که تا کنون او برای اجرای این حکم فرا خوانده شده است یا خیر. 

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید