آخرین به روز رسانی

30 سپتامبر 2022

سازمان مطبوع

روزنامه نگار مستقل

جنسیت

مرد

قومیت

نامعلوم

مذهب

نامعلوم

استان

نامعلوم

شغل

نامعلوم

حکم دادگاه

نامعلوم

وضعیت

در زندان

مقام تعقیب کننده

نامعلوم

اتهام

نامعلوم

مجتبی رحیمی در زندان

مجتبی رحیمی مجتبی رحیمی، روزنامه نگار ساکن قزوین، است.

او پیشتر در جریان فاجعه فروریختن برج متروپل آبادان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. آقای رحیمی در قزوین دستگیر شده است. 

”اتهام تفهیم شده به مجتبی رحیمی در مرحله بازجویی و بازپرسی《اجتماع و تبانی》و«تبلیغ علیه نظام» عنوان شد که مبتی این اتهام به ادعای اداره اطلاعات قزوین و شعبه بازپرسی روشن کردن شمع توسط این خبرنگار آزاد به یاد جانباختگان برج متروپل آبادان بوده است.”

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید