آخرین به روز رسانی

3 اکتبر 2022

سازمان مطبوع

نامعلوم

جنسیت

مرد

قومیت

نامعلوم

مذهب

نامعلوم

استان

نامعلوم

شغل

نامعلوم

حکم دادگاه

نامعلوم

وضعیت

در زندان

مقام تعقیب کننده

نامعلوم

اتهام

نامعلوم

محسن احمدی زاده در زندان

محسن احمدی زاده روزنامه‌نگار محلی است.

او در رسانه‌های محلی جیرفت قلم می‌زند . آقای احمدی‌زاده روز ۱ مهر در جریان اعترضات به کشته شدن «مهسا امینی» ر جیرفت بازداشت شده است.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید