ویدیوها

اگر خبرنگاری به زندان محكوم شود و در حالی که تحمل کیفر می‌کند، با تجدیدنظرخواهی و یا اعاده دادرسی او موافقت و تبرئه شود، آيا امكان اعاده حيثيت و دريافت خسارت را دارد یا خیر؟
13 ژانویه 2022 by محمد اولیایی‌فرد

محمد اولیایی‌فر حقوقدان به این پرسش پاسخ داده است که اگر خبرنگاری به زندان محكوم شود و در حالی که تحمل کیفر می‌کند، با تجدیدنظرخواهی و یا اعاده دادرسی او موافقت و تبرئه شود، آيا امكان اعاده حيثيت و دريافت خسارت را دارد یا خیر؟

 

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید